Bounds

Adam Boduch
Bounds
Moduł: Types
function Bounds(ALeft, ATop, AWidth, AHeight: Integer): TRect;

Funkcja Bounds zwraca rekord typu TRect na podstawie podanych parametrów. Działanie funkcji jest praktycznie takie samo jak działanie funkcji Rect, używaj jej w miejscu gdzie wymaganym parametrem jest rekord TRect.

Spójrz na poniższy kod. Zarówno "ręczne" przypisanie danych do rekordu jak i użycie Rect oraz Bounds jest równoważne:

uses
  Types;

var
  R : TRect;
begin
  R.Left := 0;
  R.Top := 0;
  R.Right := 100;
  R.Bottom := 100;

  R := Bounds(0, 0, 100, 100);
  R := Rect(0, 0, 100, 100);
end.

Zobacz też:

1 komentarz

zdaje mi się, że nie jest to identyczne z rect(); ponieważ w rect podajesz współrzędne górnego-lewego i dolnego-prawego punktu a w bounds(); podajesz współrzędne górnego-lewego punktu i wymiary (tzn wysokość i szerokość mierzone od górnego-lewego punktu)