Types

Adam Boduch

Moduł Types zawiera deklaracje dwóch bardzo ważnych typów rekordowych, często wykorzystywanych w Delphi - TPoint oraz TRect. Zawiera także funkcje i procedury, które operują na tych rekordach.

Typ Opis
TPoint Typ rekordowy, określający współrzędne
TSmallPoint Typ rekordowy, określający współrzędne (wartości 16bitowe)
TRect Typ rekordowy; często wykorzystywany do określania położenia prostokątów, figur geometrycznych
Funkcje Opis
---------------- ----------------
Bounds Zwraca rekord TRect na podstawie parametrów
CenterPoint Zwraca współrzędne środka prostokąta
IntersectRect Zwraca punkty przecięcia dwóch prostokątów
IsRectEmpty Zwraca True jeżeli parametr w postaci TRect zawiera wartości dodatnie
OffsetRect Zmienia położenie prostokątu
Point Tworzy rekord TPoint na podstawie parametrów X i Y
PtInRect Zwraca True jeżeli punkt o danych współrzędnych mieści się w środku prostokąta
Rect Tworzy rekord TRect na podstawie parametrów funkcji
UnionRect Zwraca położenie i rozmiar prostokąta łączącego dwa pozostałe prostokąty określone w parametach

TValueRelationship

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1748 odsłon

TSmallPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1664 odsłony

PtInRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1658 odsłon

OffsetRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1897 odsłon

UnionRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1847 odsłon

IntersectRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1635 odsłon

IsRectEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1660 odsłon

CenterPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1448 odsłon

Bounds

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2324 odsłony

Rect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3837 odsłon

Point

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2411 odsłon

TPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4156 odsłon

0 komentarzy