Types

Adam Boduch

Moduł Types zawiera deklaracje dwóch bardzo ważnych typów rekordowych, często wykorzystywanych w Delphi - TPoint oraz TRect. Zawiera także funkcje i procedury, które operują na tych rekordach.

Typ Opis
TPoint Typ rekordowy, określający współrzędne
TSmallPoint Typ rekordowy, określający współrzędne (wartości 16bitowe)
TRect Typ rekordowy; często wykorzystywany do określania położenia prostokątów, figur geometrycznych
Funkcje Opis
---------------- ----------------
Bounds Zwraca rekord TRect na podstawie parametrów
CenterPoint Zwraca współrzędne środka prostokąta
IntersectRect Zwraca punkty przecięcia dwóch prostokątów
IsRectEmpty Zwraca True jeżeli parametr w postaci TRect zawiera wartości dodatnie
OffsetRect Zmienia położenie prostokątu
Point Tworzy rekord TPoint na podstawie parametrów X i Y
PtInRect Zwraca True jeżeli punkt o danych współrzędnych mieści się w środku prostokąta
Rect Tworzy rekord TRect na podstawie parametrów funkcji
UnionRect Zwraca położenie i rozmiar prostokąta łączącego dwa pozostałe prostokąty określone w parametach

TValueRelationship

 • 2006-06-24 19:50
 • 0 komentarzy
 • 1276 odsłon

TSmallPoint

 • 2006-02-26 17:23
 • 0 komentarzy
 • 1300 odsłon

PtInRect

 • 2006-02-11 19:18
 • 0 komentarzy
 • 1312 odsłon

OffsetRect

 • 2006-02-11 19:13
 • 0 komentarzy
 • 1524 odsłony

UnionRect

 • 2006-02-11 19:06
 • 0 komentarzy
 • 1323 odsłony

IntersectRect

 • 2006-02-11 18:54
 • 0 komentarzy
 • 1304 odsłony

IsRectEmpty

 • 2006-02-11 18:31
 • 0 komentarzy
 • 1299 odsłon

CenterPoint

 • 2006-02-11 18:24
 • 0 komentarzy
 • 1117 odsłon

Bounds

 • 2006-02-03 11:24
 • 1 komentarz
 • 1545 odsłon

Rect

 • 2006-01-11 13:28
 • 0 komentarzy
 • 2499 odsłon

Point

 • 2006-01-11 13:24
 • 0 komentarzy
 • 1659 odsłon

TPoint

 • 2006-01-11 12:31
 • 0 komentarzy
 • 2779 odsłon

0 komentarzy