Types

Adam Boduch

Moduł Types zawiera deklaracje dwóch bardzo ważnych typów rekordowych, często wykorzystywanych w Delphi - TPoint oraz TRect. Zawiera także funkcje i procedury, które operują na tych rekordach.

Typ Opis
TPoint Typ rekordowy, określający współrzędne
TSmallPoint Typ rekordowy, określający współrzędne (wartości 16bitowe)
TRect Typ rekordowy; często wykorzystywany do określania położenia prostokątów, figur geometrycznych
Funkcje Opis
---------------- ----------------
Bounds Zwraca rekord TRect na podstawie parametrów
CenterPoint Zwraca współrzędne środka prostokąta
IntersectRect Zwraca punkty przecięcia dwóch prostokątów
IsRectEmpty Zwraca True jeżeli parametr w postaci TRect zawiera wartości dodatnie
OffsetRect Zmienia położenie prostokątu
Point Tworzy rekord TPoint na podstawie parametrów X i Y
PtInRect Zwraca True jeżeli punkt o danych współrzędnych mieści się w środku prostokąta
Rect Tworzy rekord TRect na podstawie parametrów funkcji
UnionRect Zwraca położenie i rozmiar prostokąta łączącego dwa pozostałe prostokąty określone w parametach

TValueRelationship

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2036 odsłon

TSmallPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1972 odsłony

PtInRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1936 odsłon

OffsetRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2123 odsłony

UnionRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2122 odsłony

IntersectRect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1934 odsłony

IsRectEmpty

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1967 odsłon

CenterPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1676 odsłon

Bounds

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2901 odsłon

Rect

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4588 odsłon

Point

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2953 odsłony

TPoint

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4580 odsłon

0 komentarzy