CurrencyToComp

Adam Boduch
CurrencyToComp
Moduł: System
```delphi procedure CurrencyToComp(Value: Currency; var Result: Comp); cdecl; ``` Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Currency]] na wartość [[Delphi/Comp]]. Należy zauwayżyć, że nie jest to [[Delphi/Funkcje|funkcja]] lecz [[Delphi/Procedury|procedura]] która zwraca rezultat w postaci referencji (parametr Result):
var
  Foo : Comp;
  Bar : Currency;
begin
  Bar := 100;
  CurrencyToComp(Bar, Foo);
  Writeln(Foo);
end.

Zobacz też:

0 komentarzy