Konwersja

Adam Boduch
NazwaOpis
[[Delphi/BinToHex]]Konwertuje wartość binarną do postaci heksadecymalnej
[[Delphi/Bounds]]Na podstawie parametrów zwraca rekord [[Delphi/TRect]]
[[Delphi/CompToCurrency]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/Comp]] na [[Delphi/Currency]]
[[Delphi/CompToDouble]]Konwertuje zmienną typu [[Delphi/Comp]] na [[Delphi/Double]]
[[Delphi/CelsiusToFahrenheit]]Konwertuje temperaturę Celcjusza na Fahrenheita
[[Delphi/Chr]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Char]] na [[Delphi/Byte]]
[[Delphi/Convert]]Konwertuje wartości liczbowe
[[Delphi/CurrencyToComp]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/Comp]]
[[Delphi/CurrToStr]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/String]]
[[Delphi/CurrToStrF]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Currency]] na [[Delphi/String]] z formatowaniem danych
[[Delphi/DegToRad]]Przelicza wartość kąta wyrażonego w stopniach na kąt mierzony w radianach
[[Delphi/FahrenheitToCelsius]]Konwertuje stopnie Fahreinheita na Celcjusza
[[Delphi/FloatToStr]]Konwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na [[Delphi/String]]
[[Delphi/FloatToStrF]]Konwertuje liczbę typu zmiennoprzecinkowego na [[Delphi/String]] z formatowaniem
[[Delphi/HexToBin]]Konwertuje wartość heksadecymalną do postaci binarnej
[[Delphi/IntToHex]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Integer]] do postaci heksadecymalnej
[[Delphi/IntToStr]]Konwertuje liczbę typu [[Delphi/Integer]] do łańcucha typu [[Delphi/String]]
[[Delphi/Ord]]Konwertuje wartość typu [[Delphi/Byte]] na [[Delphi/Char]]
[[Delphi/Point]]Na podstawie wartości liczbowych zwraca rekord [[Delphi/TPoint]]
[[Delphi/Rect]]Na podstawie wartości zwraca rekord [[Delphi/TRect]]
[[Delphi/RadToDeg]]Przelicza wartość kąta wyrażonego w radianach na kąt wyrażony w stopniach
[[Delphi/Str]]Konwertuje wartość parametru do postaci łańcuchowej
[[Delphi/StrToCurr]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Currency]]
[[Delphi/StrToFloat]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby zmiennoprzecinkowej
[[Delphi/StrToInt64]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Int64]]
[[Delphi/StrToInt64Def]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Int64]] z zachowaniem wartości domyślnej
[[Delphi/StrToIntDef]]Konwertuje łańcuch do postaci liczby [[Delphi/Integer]] z zachowaniem wartości domyślnej
[[Delphi/Val]]Konwertuje wartość tekstową na liczbę całkowitą bądź zmiennoprzecinkową
[[Delphi/Zmienne globalne]]
[[Delphi/CurrencyDecimals]]Precyzja w wyświetlaniu liczb zmiennoprzecinkowych
[[Delphi/CurrencyFormat]]Określa położenie symbolu waluty
[[Delphi/CurrencyString]]Określa symbol używany do określenia waluty
[[Delphi/DecimalSeparator]]Separator reszty w liczbach zmiennoprzecinkowych
[[Delphi/NegCurrFormat]]Określa format wyświetlania ujemnych wartoości zmiennoprzecinkowych

Point

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 3050 odsłon

RadToDeg

  • 2010-10-31 18:27
  • 0 komentarzy
  • 3314 odsłon

1 komentarz

Muszę wykonac operacje (x xor y ) i wynik ma byc w postaci szesnastkowej może ktoś pomóc???