Point

Adam Boduch
Point
Moduł: Types
```delphi function Point(AX, AY: Integer): TPoint; ```

Działanie funkcji jest bardzo proste. Na podstawie parametrów AX oraz AY tworzy i zwraca rekord w postaci TPoint:

uses
  Types;

var
  P : TPoint;
begin
  P := Point(10, 10);
  P.X := 10;
  P.Y := 10;
end.

Równie dobrze możemy po prostu przypisać wartości do odpowiednich pól rekordu typu TPoint tak jak to zostało pokazane w przykładzie.

Zobacz też:

0 komentarzy