WinAPI

Adam Boduch

Windows API

Windows API (Windows Application Programming Interface), zwane też WinAPI, jest zbiorem funkcji, stałych i zmiennych potrzebnych i umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Windows.

Zbiór ten jest bardzo obszerny i zawiera funkcje zarówno do tworzenia okien programow, menu, przycisków i innych elementów interfejsu użytkownika, jak i sprawdzania działań użytkownika, a także umożliwiające dostęp do innych aplikacji, funkcji sieciowych czy sprzętu w komputerze. Mianem WinAPI określamy standardowe funkcje przychodzące wraz z plikami .dll (w 16-bitowych wersjach z rozszerzeniem .exe) dostarczanymi z systemem - np. kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll czy wsock32.dll, znajdujące się w podkatalogach System i System32 w głównym katalogu systemu Windows. Ilość bibliotek rośnie wraz z każdą nową wersją Windows.
Obecnie znakomita wiekszość kompilatorów posiada odpowiednie pliki nagłówkowe umożliwiające korzystanie z WinAPI.

Dokumentacja do wszystkich funkcji WinAPI znajduje się na stronach MSDN (oczywiście po angielsku).
Oprócz WinAPI istnieją inne API i frameworki umożliwiające tworzenie oprogramowania pod Windows, np.: .NET (podstawy), podsystem <wiki href="POSIX">POSIX</wiki> (tak, Windows serii NT jest zgodny z POSIX).

Opis funkcji WinAPI (po angielsku):

Opis powstał częściowo na podstawie informacji z <wiki href="WinAPI">Wikipedii</wiki>

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

AdjustWindowRect

 • 2006-08-25 00:14
 • 0 komentarzy
 • 1758 odsłon

GetWindowText

 • 2006-08-23 21:18
 • 0 komentarzy
 • 2716 odsłon

MessageBoxEx

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1190 odsłon

CopyCursor

 • 2006-08-13 21:46
 • 0 komentarzy
 • 692 odsłony

CopyIcon

 • 2006-08-13 21:48
 • 0 komentarzy
 • 664 odsłony

DestroyIcon

 • 2006-08-13 21:22
 • 0 komentarzy
 • 815 odsłon

ExtractIcon

 • 2006-08-13 21:41
 • 0 komentarzy
 • 918 odsłon

LoadIcon

 • 2006-08-13 16:14
 • 0 komentarzy
 • 1831 odsłon

MessageBoxIndirect

 • 2012-03-24 19:13
 • 0 komentarzy
 • 1685 odsłon

MessageBeep

 • 2012-03-24 19:14
 • 0 komentarzy
 • 2473 odsłony

CloseHandle

 • 2006-08-13 21:54
 • 0 komentarzy
 • 2650 odsłon

DefWindowProc

 • 2006-08-12 09:49
 • 0 komentarzy
 • 1342 odsłony

SetLastErrorEx

 • 2008-09-25 16:26
 • 0 komentarzy
 • 704 odsłony

SetLastError

 • 2008-08-19 12:23
 • 0 komentarzy
 • 965 odsłon

GetLastError

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3174 odsłony

1 komentarz

Hmm... trzeba pomyśleć nad wyglądem tej strony.