WinAPI

Adam Boduch

Windows API

Windows API (Windows Application Programming Interface), zwane też WinAPI, jest zbiorem funkcji, stałych i zmiennych potrzebnych i umożliwiających działanie programu w systemie operacyjnym Windows.

Zbiór ten jest bardzo obszerny i zawiera funkcje zarówno do tworzenia okien programow, menu, przycisków i innych elementów interfejsu użytkownika, jak i sprawdzania działań użytkownika, a także umożliwiające dostęp do innych aplikacji, funkcji sieciowych czy sprzętu w komputerze. Mianem WinAPI określamy standardowe funkcje przychodzące wraz z plikami .dll (w 16-bitowych wersjach z rozszerzeniem .exe) dostarczanymi z systemem - np. kernel32.dll, user32.dll, gdi32.dll czy wsock32.dll, znajdujące się w podkatalogach System i System32 w głównym katalogu systemu Windows. Ilość bibliotek rośnie wraz z każdą nową wersją Windows.
Obecnie znakomita wiekszość kompilatorów posiada odpowiednie pliki nagłówkowe umożliwiające korzystanie z WinAPI.

Dokumentacja do wszystkich funkcji WinAPI znajduje się na stronach MSDN (oczywiście po angielsku).
Oprócz WinAPI istnieją inne API i frameworki umożliwiające tworzenie oprogramowania pod Windows, np.: .NET (podstawy), podsystem <wiki href="POSIX">POSIX</wiki> (tak, Windows serii NT jest zgodny z POSIX).

Opis funkcji WinAPI (po angielsku):

Opis powstał częściowo na podstawie informacji z <wiki href="WinAPI">Wikipedii</wiki>

Artykuł został umieszczony na liście Zalążków artykułów. Jeżeli możesz rozbuduj go!

WriteProcessMemory

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2779 odsłon

WriteProcessMemory

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2779 odsłon

ReadProcessMemory

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 3893 odsłony

RegisterWindowMessage

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1922 odsłony

Beep

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2744 odsłony

SetFilePointer

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1906 odsłon

WriteFile

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2449 odsłon

ReadFile

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3123 odsłony

CreateFile

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4657 odsłon

ShellAbout

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1556 odsłon

PathIsExe

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1030 odsłon

DllGetVersion

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1189 odsłon

RealDriveType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1215 odsłon

DriveType

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1272 odsłony

CreateProcess

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 3855 odsłon

1 komentarz

Hmm... trzeba pomyśleć nad wyglądem tej strony.