RegisterWindowMessage

Morris
// C i C++
UINT RegisterWindowMessage(
   LPCTSTR lpString
);
//Delphi
function RegisterWindowMessage(lpString: PChar): DWORD;

Funkcja RegisterWindowMessage rejestruje komunikat tworząc jego identyfikator. Funkcja gwrantuje unikalność identyfikatora w systemie.

Parametry:
lpString
Łańcuch określający nazwę komunikatu.

Wartość zwracana:
Jeśli rejestracja komunikatu się powiedzie, zwrócona wartość jest jego identyfikatorem z zakresu 0xC000 - 0xFFFF.

Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość {{1}}. Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.

Uwagi:
Jeśli różne aplikacje zarejestrują komunikat o tej samej nazwie, komunikat będzie miał ten sam identyfikator. Komunikat pozostaje zarejestrowany do zakończenia sesji (np. do wylogowania użytkownika).

Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (RegisterWindowMessageW) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)

0 komentarzy