PathIsExe

ŁF
// C
int PathIsExe(
    LPCWSTR szfile
);
// Delphi
function PathIsExe(szfile: PWChar): Boolean; stdcall; external 'shell32.dll' name 'PathIsExe';

Funkcja PathIsExe sprawdza, czy podana nazwa pliku jest nazwą pliku wykonywalnego (z rozszerzeniem .cmd, .bat, .pif, .scf, .exe, .com, lub .scr).

Parametry:
szfile
Nazwa pliku do sprawdzenia.

Zwracana wartość:
Jeśli nazwa jest nazwą pliku wykonywalnego, zwracana jest niezerowa wartość (True), w przeciwnym wypadku zwrócone zostaje zero (False).

Minimalna wersja systemu operacyjnego:
Windows 2000

Zobacz też:

0 komentarzy