Beep

michalkopacz
//C, C++
BOOL Beep(
  DWORD dwFreq,
  DWORD dwDuration);
//Delphi
function Beep(dwFreq: Cardinal; dwDuration: Cardinal): LongBool;

Funkcja generuje pojedynczy ton z głośniczka komputera. Jest ona synchroniczna, co oznacza, że zwraca kontrolę do programu po zakończeniu odgrywania dźwięku.

Parametry
dwFreq
częstotliwość dzwięku w hercach, parametr przyjmuje wartośc z zakresu od 37 do 32767 Hz (0x25 - 0x7FFF),

dwDuration
czas trwania dzwięku w milisekundach.

W systemach Windows Me/98/95 parametry funkcji Beep są ignorowane.

Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca wartość różną od zera (True).

{{Template:NULLGetLastError|0 (False)}}

Uwagi
Ustawianie głośności dźwięków nie ma wpływu na efekt działania funkcji Beep - nawet pomimo całkowitego wyciszenia dźwięk zostanie odtworzony. Aby wyciszyć dźwięk należy posłużyć się następującymi poleceniami:

net stop beep
sc config beep start=disabled

Usługi Terminalowe (Terminal Services): dźwięk jest przekierowywany na stację kliencką.
Windows Me/98/95: W systemie wyposażonym w kartę dźwiękową funkcja odgrywa dźwięk domyślny. W systemie bez karty dźwiękowej funkcja wydaje dźwięk za pomocą PCSpeakera.

Zobacz też

0 komentarzy