SetLastErrorEx

Morris
//C
void SetLastErrorEx(
  DWORD dwErrCode,
  DWORD dwType
);
//Delphi
procedure SetLastErrorEx(dwErrCode, dwType: DWORD);

Funkcja SetLastErrorEx ustawia numer ostatniego błędu dla wywołującego wątku. Obecnie funkcja działa tak samo jak SetLastError. Drugi parametr jest ignorowany.

Parametry
dwErrCode
Numer ostatniego błędu dla wątku
dwType
Ten parametr jest ignorowany

Wartość zwracana
Funkcja nie zwraca żadnej wartości.

Uwagi
Kody błędów to 32-bitowe liczby. Bit 29 jest zarezerwowany dla kodów błędów zdefiniowanych przez aplikacje - żaden systemowy kod błędu nie ma tego bitu ustawionego.

Ta funkcja jest przeznaczona głównie dla dynamicznie ładowanych bibliotek (DLL) - umożliwia bibliotece poinformowanie aplikacji o błędzie.

Aplikacja może uzyskać numer ostatniego błędu wywołując funkcję GetLastError.

Numer ostatniego błędu jest przechowywany osobno dla każdego wątku.

Zobacz też:

0 komentarzy