LoadIcon

Morris
//C
HICON LoadIcon(
    HINSTANCE hInstance,
    LPCTSTR lpIconName
);
//Delphi
function LoadIcon(hInstance: Integer; lpIconName: PChar): HICON;

Funkcja LoadIcon ładuje określony zasób typu ICON z pliku wykonywalnego.

Uwaga: Ta funkcja została zastąpiona funkcją LoadImage.

Parametry
hInstance Uchwyt modułu, z którego zasobów ma zostać załadowana ikona. Musi mieć wartość NULL (0) w przypadku ładowania standardowej ikony. lpIconName Wskaźnik na łańcuch zawierający nazwę ikony do załadowania. Parametr ten może też zawierać identyfikator zasobu w młodszym słowie i 0 w starszym słowie - aby utworzyć taką wartość należy posłużyć się makrem MAKEINTRESOURCE. Aby załadować jedną z predefiniowanych ikon należy ustawić parametr hInstance na NULL (0) a parametrowi lpIconName nadać jedną z poniższych wartości: `IDI_APPLICATION` Domyślna ikona aplikacji `IDI_ASTERISK` To samo co `IDI_INFORMATION` `IDI_ERROR` Ikona błędu `IDI_EXCLAMATION` To samo co `IDI_WARNING` `IDI_HAND` To samo co `IDI_ERROR`. `IDI_INFORMATION` Ikona informacyjna `IDI_QUESTION` Ikona znaku zapytania `IDI_WARNING` Ikona wykrzyknika `IDI_WINLOGO` Ikona logo Windows. Windows XP: Domyślna ikona aplikacji
Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca uchwyt załadowanej ikony. Jeśli funkcja się nie powiedzie, funkcja zwraca NULL (0). Aby uzyskać dodatkowe informacje o błędzie należy użyć funkcji GetLastError.
Uwagi
Funkcja LoadIcon ładuje zasób tylko jeśli nie został jeszcze załadowany; w przeciwnym wypadku pobiera uchwyt załadowanej ikony. Funkcja przeszukuje zasób pod kątem ikony najbardziej pasującej do bieżącego trybu wyświetlania. Ikona może być wielokolorowa lub monochromatyczna. Funkcja LoadIcon może załadować tylko ikony pasujące do wymiarów określonych zmiennymi systemowymi `SM_CXICON` i `SM_CYICON` (GetSystemMetrics). Aby załadować ikony o innych rozmiarach należy posłużyć się funkcją LoadImage. Windows 95/98/Me: Wersja Unicode funkcji (`LoadIconW`) jest wspierana przez Warstwę Unicode (Microsoft Layer for Unicode) - MSLU. Aby użyć funkcji w wersji Unicode, należy dokonać pewnych zmian w aplikacji wedle wskazówek nakreślonych w Microsoft Layer for Unicode on Windows 95/98/Me Systems (eng)
Zobacz też
* CreateIcon * LoadImage * MAKEINTRESOURCE

0 komentarzy