CopyCursor

Morris
//C
HCURSOR CopyCursor(
    HCURSOR pcur
);
//Delphi
function CopyCursor(pcur: HCURSOR): HCURSOR;

Funkcja CopyCursor kopiuje określony kursor.

Parametry
pcur Uchwyt kursora przeznaczonego do skopiowania
Wartość zwracana
Jeśli funkcja się powiedzie, zwraca uchwyt skopiowanego kursora. Jeśli funkcja się nie powiedzie, zwraca wartość NULL (0). Dodatkowe informacje o błędzie można pobrać za pomocą funkcji GetLastError.
Uwagi
Funkcja CopyCursor umożliwia aplikacji lub bibliotece (DLL) uzyskać uchwyt kursora będącego w posiadaniu innego modułu. Jeśli ten inny moduł zostanie zwolniony, aplikacja będzie w stanie nadal używać danego kursora. Przed zakończeniem pracy aplikacja musi zniszczyć kursor za pomocą funkcji DestroyCursor. Nie należy stosować funkcji CopyCursor do kopiowania animowanych kursorów. W tym wypadku należy użyć funkcji CopyImage.
Zobacz też
* CopyIcon * CopyImage * DestroyCursor * GetCursor * SetCursor * ShowCursor

0 komentarzy