Wiadomości prywatne

Silv

Ten artykuł zawiera opis funkcjonalności wiadomości prywatnych.

***

Prywatne wiadomości umożliwiają prywatne komunikowanie się dwóch użytkowników – wciąż w ramach serwisu, ale już poza publicznym forum. Działają podobnie jak czat internetowy: gdy jedna osoba napisze wiadomość, druga może ją odczytać w czasie niemal rzeczywistym.

Panel prywatnych wiadomości

Dany użytkownik może uzyskać dostęp do panelu prywatnych wiadomości z trzech miejsc:

  • poprzez link "Wiadomości" w menu prywatnych wiadomości z poziomu menu głównego (dostępne pod ikoną koperty),
  • poprzez link "Wiadomości" w menu konta tego użytkownika z poziomu menu głównego (dostępne pod ikoną awataru tego użytkownika),
  • poprzez link "Prywatne wiadomości" w panelu konta tego użytkownika (panel "Moje konto").

W panelu prywatnych wiadomości użytkownik może wykonać następujące czynności:

  • czytać wysłane oraz otrzymane wiadomości,
  • tworzyć nowe wiadomości.

Otrzymanie prywatnej wiadomości

Jeśli dany (zalogowany) użytkownik otrzyma prywatną wiadomość, wydarzy się kilka rzeczy. Jakie – to zależy od tego, na jakiej stronie serwisu użytkownik aktualnie jest:

  • Będąc na dowolnej stronie serwisu, użytkownik otrzyma dwa powiadomienia: jedno powiadomienie na listę dostępną w menu prywatnych wiadomości (w menu głównym), a drugie na listę wszystkich powiadomień.
  • Będąc na stronie panelu "Wiadomości prywatne", oprócz otrzymania wspomnianych powiadomień użytkownik zobaczy pozycję z nazwą użytkownika nadawcy wiadomości wraz z jej początkowym fragmentem na górze listy dotychczasowych rozmówców.
  • Będąc na stronie panelu rozmowy z nadawcą wiadomości (panel "Rozmowa z…"), oprócz otrzymania wspomnianych powiadomień użytkownik zobaczy całą wiadomość, podświetloną na żółto, na dole listy wiadomości. Podświetlenie oznacza, że wiadomość nie została jeszcze przeczytana. Po poruszeniu kursorem wiadomość zostanie oznaczona jako przeczytana; co za tym idzie, nadawca wiadomości otrzyma informację o jej przeczytaniu, a podświetlenie zniknie.

Czytanie prywatnych wiadomości

Dany (zalogowany) użytkownik może czytać wysłane oraz otrzymane prywatne wiadomości w panelu wiadomości prywatnych, w zakładce "Wiadomości". Wiadomości grupowane są według użytkowników, do których ten użytkownik wysłał co najmniej jedną wiadomość – lub od których otrzymał co najmniej jedną wiadomość. Na liście użytkowników, pod nazwami poszczególnych użytkowników pokazany jest początkowy fragment ostatniej wysłanej/otrzymanej wiadomości. By odczytać wszystkie wiadomości od/do danego użytkownika, należy kliknąć albo nazwę tego użytkownika, albo ten skrót.

Wysyłanie prywatnych wiadomości

Dany (zalogowany) użytkownik może wysłać prywatne wiadomości w dwojaki sposób:

  • poprzez formularz tworzenia prywatnej wiadomości; formularz jest dostępny z trzech miejsc: (1) poprzez link "Wyślij wiadomość" w menu powiadomień o prywatnych wiadomościach, (2) poprzez kartę "Napisz wiadomość" w panelu prywatnych wiadomości, oraz (3) poprzez link "Wyślij wiadomość" w profilu innego użytkownika,
  • poprzez pole "szybkiej odpowiedzi" w panelu rozmowy z innym użytkownikiem.

Wysyłanie prywatnych wiadomości poprzez formularz tworzenia prywatnej wiadomości

Aby wysłać wiadomość poprzez formularz tworzenia prywatnej wiadomości, należy wprowadzić nazwę użytkownika, do którego chce się wysłać wiadomość w polu odbiorcy (pierwsze pole formularza). Następnie należy wpisać tekst wiadomości, a na końcu nacisnąć przycisk "Wyślij" (lub skrót klawiaturowy CTRL+ENTER).

Wysyłanie prywatnych wiadomości poprzez pole "szybkiej odpowiedzi"

Aby wysłać wiadomość poprzez pole "szybkiej odpowiedzi" w panelu rozmowy z innym użytkownikiem, należy wpisać tekst wiadomość i nacisnąć przycisk "Wyślij" (lub skrót klawiaturowy CTRL+ENTER).

0 komentarzy