Ujednolicenie edytora markdown

Adam Boduch

Dokonane zostały kosmetyczne zmiany edytora. Został on ujednolicony w modułach mikroblogów, forum oraz wiadomości prywatnych. Co za tym idzie, w module mikroblogów dodana została możliwość podglądu treści.

Zmiany po stronie front endu:

  • Usunięcie gradientu przycisków oraz przesunięcie ich na prawą stronę. Dzięki temu pole tekstowe mogło zostać przesunięte nieco wyżej.
  • Przesunięcie przycisków pracy z kodem bardziej na lewo.
  • Ujednolicenie sposobu dodawania oraz prezentacji załączników (podgląd miniaturek zdjęć podczas dodawania) w obrębie wszystkich modułów.
  • Możliwość dodawania załączników w wiadomościach prywatnych.
  • Ankieta nie wymaga podania tytułu (tytułem ankiety jest w domyśle tytuł wątku).

Więcej zmian dokonanych zostało po stronie backendu. Teraz bowiem komponent (edytor) odpowiedzialny jest za dodawanie załączników. Wszystkie one są również zapisywane w jednej tabeli, a nie tak jak to miało miejsce wcześniej.

0 komentarzy