Operacje

Adam Boduch

Niniejsza kategoria zawiera procedury/funkcje służące do operowania na plikach.

NazwaOpis
[[Delphi/Append]]Otwiera plik i ustawia się na samym końcu
[[Delphi/AssignFile]]Kojarzy zmienną plikową z danym plikiem
[[Delphi/BlockRead]]Odczytuje dane z plików typowanych lub binarnych
[[Delphi/BlockWrite]]Zapisuje dane do plików typowanych lub binarnych
[[Delphi/ChDir]]Ustawia aktualny katalog
[[Delphi/CloseFile]]Zamyka uprzednio otwarty plik
[[Delphi/CreateDir]]Tworzy katalog określony w parametrze
[[Delphi/DeleteFile]]Usuwa określony plik
[[Delphi/DirectoryExists]]Sprawdza czy dany katalog istnieje
[[Delphi/Eof]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli otwarty plik został odczytany do końca
[[Delphi/Eoln]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli pozycja tekstu wskazuje na koniec linii
[[Delphi/Erase]]Usuwa plik
[[Delphi/FileClose]]Zamyka uprzednio otwarty plik
[[Delphi/FileCreate]]Na podstawie ścieżki tworzy nowy plik
[[Delphi/FileOpen]]Otwiera plik na podstawie podanej ścieżki
[[Delphi/FileExists]]Sprawdza czy dany plik istnieje
[[Delphi/FileMode]]Określa sposób otwarcia pliku
[[Delphi/FilePos]]Pobiera aktualną pozycję w pliku
[[Delphi/FileRead]]Odczytuje dane z otwartego pliku
[[Delphi/FileSearch]]Wyszukuje pliku w określonym katalogu
[[Delphi/FileSeek]]Umożliwia przemieszczanie się po otwartym pliku
[[Delphi/FileSetAttr]]Ustawia atrybuty pliku
[[Delphi/FileSetDate]]Ustawia datę ostatniej modyfikacji pliku
[[Delphi/FileSetReadOnly]]Ustawia plik jedynie do odczytu
[[Delphi/FileWrite]]Zapisuje dane do pliku
[[Delphi/FindClose]]"Zamyka wyszukiwanie" uprzednio otwarte procedurą [[Delphi/FindFirst]]
[[Delphi/FindFirst]]Wyszukuje pliki pasujące do danej maski
[[Delphi/FindNext]]Jeśli plik został znaleziony, procedura nakazuje szukać dalej
[[Delphi/Flush]]
[[Delphi/ForceDirectories]]Tworzy nowe katalogi
[[Delphi/MkDir]]Tworzy nowy katalog
[[Delphi/Read]]Odczytuje zawartość pliku tekstowego lub binarnego
[[Delphi/Readln]]Odczytuje kolejną linię z pliku tekstowego
[[Delphi/RemoveDir]]Usuwa katalog
[[Delphi/Rename]]Zmienia nazwę pliku
[[Delphi/RenameFile]]Zmienia nazwę pliku lub katalogu
[[Delphi/Reset]]Otwiera plik celem odczytania zawartości
[[Delphi/ReWrite]]Otwiera plik do zapisu
[[Delphi/RmDir]]Usuwa katalog
[[Delphi/Seek]]Przesuwa na daną pozycję pliku amorficznego lub typowanego
[[Delphi/SeekEof]]Sprawdza czy kursor wskazuje na koniec pliku
[[Delphi/SeekEoln]]Sprawdza czy kursor wskazuje na koniec linii
[[Delphi/SetCurrentDir]]Ustawia aktualny katalog
[[Delphi/Truncate]]Usuwa zawartość pliku znajdującą się za "kursorem"
[[Delphi/Write]]Zapisuje dane binarne lub tekstowe do pliku
[[Delphi/Writeln]]Zapisuje nową linię do pliku tekstowego

Flush

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 3736 odsłon

MkDir

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3343 odsłony

FileSeek

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2706 odsłon

FindClose

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2983 odsłony

FindNext

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4009 odsłon

SeekEof

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2659 odsłon

FilePos

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3205 odsłon

Seek

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4430 odsłon

SeekEoln

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2661 odsłon

FileSearch

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3014 odsłon

Close

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2876 odsłon

FindFirst

 • 2010-10-31 18:27
 • 3 komentarzy
 • 6950 odsłon

FileSetReadOnly

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2340 odsłon

Read

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 4018 odsłon

FileSetDate

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2820 odsłon

3 komentarzy

Ale za tytuł to należy się nagana...

Hmm... FileCtrl?

Należy dodać brakujące opisy. Może coś pominełem?