Operacje

Adam Boduch

Niniejsza kategoria zawiera procedury/funkcje służące do operowania na plikach.

NazwaOpis
AppendOtwiera plik i ustawia się na samym końcu
AssignFileKojarzy zmienną plikową z danym plikiem
BlockReadOdczytuje dane z plików typowanych lub binarnych
BlockWriteZapisuje dane do plików typowanych lub binarnych
ChDirUstawia aktualny katalog
CloseFileZamyka uprzednio otwarty plik
CreateDirTworzy katalog określony w parametrze
DeleteFileUsuwa określony plik
DirectoryExistsSprawdza czy dany katalog istnieje
EofZwraca True jeżeli otwarty plik został odczytany do końca
EolnZwraca True jeżeli pozycja tekstu wskazuje na koniec linii
EraseUsuwa plik
FileCloseZamyka uprzednio otwarty plik
FileCreateNa podstawie ścieżki tworzy nowy plik
FileOpenOtwiera plik na podstawie podanej ścieżki
FileExistsSprawdza czy dany plik istnieje
FileModeOkreśla sposób otwarcia pliku
FilePosPobiera aktualną pozycję w pliku
FileReadOdczytuje dane z otwartego pliku
FileSearchWyszukuje pliku w określonym katalogu
FileSeekUmożliwia przemieszczanie się po otwartym pliku
FileSetAttrUstawia atrybuty pliku
FileSetDateUstawia datę ostatniej modyfikacji pliku
FileSetReadOnlyUstawia plik jedynie do odczytu
FileWriteZapisuje dane do pliku
FindClose"Zamyka wyszukiwanie" uprzednio otwarte procedurą FindFirst
FindFirstWyszukuje pliki pasujące do danej maski
FindNextJeśli plik został znaleziony, procedura nakazuje szukać dalej
Flush
ForceDirectoriesTworzy nowe katalogi
MkDirTworzy nowy katalog
ReadOdczytuje zawartość pliku tekstowego lub binarnego
ReadlnOdczytuje kolejną linię z pliku tekstowego
RemoveDirUsuwa katalog
RenameZmienia nazwę pliku
RenameFileZmienia nazwę pliku lub katalogu
ResetOtwiera plik celem odczytania zawartości
RewriteOtwiera plik do zapisu
RmDirUsuwa katalog
SeekPrzesuwa na daną pozycję pliku amorficznego lub typowanego
SeekEofSprawdza czy kursor wskazuje na koniec pliku
SeekEolnSprawdza czy kursor wskazuje na koniec linii
SetCurrentDirUstawia aktualny katalog
TruncateUsuwa zawartość pliku znajdującą się za "kursorem"
WriteZapisuje dane binarne lub tekstowe do pliku
WritelnZapisuje nową linię do pliku tekstowego

Flush

 • 2006-05-14 22:57
 • 1 komentarz
 • 661 odsłon

MkDir

 • 2006-04-17 10:41
 • 0 komentarzy
 • 676 odsłon

FileSeek

 • 2006-02-12 15:44
 • 0 komentarzy
 • 684 odsłony

FindClose

 • 2006-02-12 15:33
 • 0 komentarzy
 • 695 odsłon

FindNext

 • 2006-02-12 15:29
 • 0 komentarzy
 • 701 odsłon

SeekEof

 • 2006-02-09 13:46
 • 1 komentarz
 • 677 odsłon

FilePos

 • 2006-02-01 11:14
 • 0 komentarzy
 • 656 odsłon

Seek

 • 2006-02-01 11:11
 • 0 komentarzy
 • 852 odsłony

SeekEoln

 • 2006-02-01 11:04
 • 0 komentarzy
 • 751 odsłon

FileSearch

 • 2006-02-01 10:47
 • 0 komentarzy
 • 739 odsłon

Close

 • 2006-01-31 19:30
 • 0 komentarzy
 • 665 odsłon

FindFirst

 • 2006-01-30 19:46
 • 3 komentarzy
 • 1131 odsłon

FileSetReadOnly

 • 2006-01-24 19:39
 • 0 komentarzy
 • 388 odsłon

Read

 • 2006-01-24 19:30
 • 1 komentarz
 • 726 odsłon

FileSetDate

 • 2006-01-23 14:36
 • 0 komentarzy
 • 553 odsłony

3 komentarzy

Ale za tytuł to należy się nagana...

Hmm... FileCtrl?

Należy dodać brakujące opisy. Może coś pominełem?