Operacje

Adam Boduch

Niniejsza kategoria zawiera procedury/funkcje służące do operowania na plikach.

NazwaOpis
AppendOtwiera plik i ustawia się na samym końcu
AssignFileKojarzy zmienną plikową z danym plikiem
BlockReadOdczytuje dane z plików typowanych lub binarnych
BlockWriteZapisuje dane do plików typowanych lub binarnych
ChDirUstawia aktualny katalog
CloseFileZamyka uprzednio otwarty plik
CreateDirTworzy katalog określony w parametrze
DeleteFileUsuwa określony plik
DirectoryExistsSprawdza czy dany katalog istnieje
EofZwraca True jeżeli otwarty plik został odczytany do końca
EolnZwraca True jeżeli pozycja tekstu wskazuje na koniec linii
EraseUsuwa plik
FileCloseZamyka uprzednio otwarty plik
FileCreateNa podstawie ścieżki tworzy nowy plik
FileOpenOtwiera plik na podstawie podanej ścieżki
FileExistsSprawdza czy dany plik istnieje
FileModeOkreśla sposób otwarcia pliku
FilePosPobiera aktualną pozycję w pliku
FileReadOdczytuje dane z otwartego pliku
FileSearchWyszukuje pliku w określonym katalogu
FileSeekUmożliwia przemieszczanie się po otwartym pliku
FileSetAttrUstawia atrybuty pliku
FileSetDateUstawia datę ostatniej modyfikacji pliku
FileSetReadOnlyUstawia plik jedynie do odczytu
FileWriteZapisuje dane do pliku
FindClose"Zamyka wyszukiwanie" uprzednio otwarte procedurą FindFirst
FindFirstWyszukuje pliki pasujące do danej maski
FindNextJeśli plik został znaleziony, procedura nakazuje szukać dalej
Flush
ForceDirectoriesTworzy nowe katalogi
MkDirTworzy nowy katalog
ReadOdczytuje zawartość pliku tekstowego lub binarnego
ReadlnOdczytuje kolejną linię z pliku tekstowego
RemoveDirUsuwa katalog
RenameZmienia nazwę pliku
RenameFileZmienia nazwę pliku lub katalogu
ResetOtwiera plik celem odczytania zawartości
RewriteOtwiera plik do zapisu
RmDirUsuwa katalog
SeekPrzesuwa na daną pozycję pliku amorficznego lub typowanego
SeekEofSprawdza czy kursor wskazuje na koniec pliku
SeekEolnSprawdza czy kursor wskazuje na koniec linii
SetCurrentDirUstawia aktualny katalog
TruncateUsuwa zawartość pliku znajdującą się za "kursorem"
WriteZapisuje dane binarne lub tekstowe do pliku
WritelnZapisuje nową linię do pliku tekstowego

Flush

 • 2006-05-14 22:57
 • 1 komentarz
 • 2037 odsłon

MkDir

 • 2006-04-17 10:41
 • 0 komentarzy
 • 2018 odsłon

FileSeek

 • 2006-02-12 15:44
 • 0 komentarzy
 • 1692 odsłony

FindClose

 • 2006-02-12 15:33
 • 0 komentarzy
 • 1664 odsłony

FindNext

 • 2006-02-12 15:29
 • 0 komentarzy
 • 2274 odsłony

SeekEof

 • 2006-02-09 13:46
 • 1 komentarz
 • 1591 odsłon

FilePos

 • 2006-02-01 11:14
 • 0 komentarzy
 • 1776 odsłon

Seek

 • 2006-02-01 11:11
 • 0 komentarzy
 • 2715 odsłon

SeekEoln

 • 2006-02-01 11:04
 • 0 komentarzy
 • 1619 odsłon

FileSearch

 • 2006-02-01 10:47
 • 0 komentarzy
 • 1773 odsłony

Close

 • 2006-01-31 19:30
 • 0 komentarzy
 • 1690 odsłon

FindFirst

 • 2006-01-30 19:46
 • 3 komentarzy
 • 4515 odsłon

FileSetReadOnly

 • 2006-01-24 19:39
 • 0 komentarzy
 • 1170 odsłon

Read

 • 2006-01-24 19:30
 • 1 komentarz
 • 2206 odsłon

FileSetDate

 • 2006-01-23 14:36
 • 0 komentarzy
 • 1558 odsłon

3 komentarzy

Należy dodać brakujące opisy. Może coś pominełem?

Hmm... FileCtrl?

Ale za tytuł to należy się nagana...