Seek

Adam Boduch
Seek
Moduł: System
```delphi procedure Seek(var F; N: Longint); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] przesuwa cursor pliku na określoną pozycję. Parametr F musi wskazywać na plik typowany lub amorficzny, natomiast N wskazuje na nową pozycję pliku. Pamiętaj o tym, że plik na który wskazuje F musi być wcześniej otwarty przy pomocy [[Delphi/Reset]].

Poniższy listing pokazuje jak przesunąć pozycję pliku na jego środek:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 F : File;
 Size : Integer;
begin
 AssignFile(F, 'C:\Foo.exe');
 try
  Reset(F);

  Size := FileSize(F);

  Writeln('Rozmiar pliku: ', Size);
  Writeln('Przesuwam na środek...');

  Seek(F, Size div 2);

  Writeln('Aktualna pozycja: ', FilePos(F));

 finally
  CloseFile(F);
 end;
 Readln;
end.

Przy pomocy instrukcji Seek(F, FileSize(F)) możesz przesunąc kursor pliku na jego koniec.

Zobacz też:

0 komentarzy