Read

Adam Boduch
Read
Moduł: System
procedure Read(F , V1 [, V2,...,Vn ] );
procedure Read( [ var F: Text; ] V1 [, V2,...,Vn ] );

Procedura ma dwojakie działanie. Umożliwia odczyt danych zarówno z plików tekstowych jak i typowanych.

Uwaga! Read to także słowo kluczowe używane w w przypadku właściwości - zobacz: Read (słowo kluczowe).

W przypadku plików tekstowych, Read odczytuje kolejne znaki, w przypadku plików typowanych - kolejne porcje danych. Poniższy listing prezentuje odczyt zawartości pliku tekstowego, znak po znaku:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  TF : TextFile;
  C : Char;
begin
  AssignFile(TF, 'C:\foo.txt');
  try
    Reset(TF);
 
    while not Eof(TF) do
    begin
      Read(TF, C);
      Write(C);
    end;
  finally
    CloseFile(TF);
  end;
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Co jak co, ale tematu raczej nie wyczerpalem ;)