Writeln

marian08
Writeln
Moduł: System
```delphi procedure WriteLn([ var F: Text; ] P1 [, P2, ...,Pn ] ); ``` [[Delphi/Procedury|Procedura]] ta zapisuje do pliku tekstowego lub wypisuje na standardowe wyjście każdy z parametrów dodając na końcu znak nowej linii.
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 F: TextFile;

begin
 AssignFile(F, 'plik.txt'); // otwieramy plik (tekstowy -> zmienna TextFile)
 ReWrite(F); // plik otwarty do zapisu
 WriteLn(F, 'linijka zapisana do pliku'); // zapisujemy linijkę do pliku 
 CloseFile(F); // zamykamy plik
 Readln;
end. 

Jeżeli parametr F zostanie pominięty, tekst zostanie wypisany na ekranie konsoli.
Procedura WriteLn może przyjąć dowolną liczbę parametrów (lub może nie przyjąć żadnego: wtedy po prostu wypisze znak nowej linii, nic więcej).

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
 Name: String;

begin
 Write('Podaj swoje imię: '); // wyświetlamy komunikat bez znaku nowej linii
 Readln(Name); // czytamy dane z klawiatury i umieszczamy je w zmiennej 'Name'
 WriteLn('Witaj ', Name, '; jestem Twoim komputerem!');
 WriteLn('Naciśnij Enter, aby zakończyć');
 Readln; // czekamy na naciśnięcie klawisza enter
end. 

Spójrz na linię 11. Wartość zmiennej Name została wstawiona pomiędzy łańcuch podzielony operatorem , (przecinkiem).

Można tę linię przekształcić w ten sposób:

WriteLn('Witaj ' + Name + ' jestem Twoim komputerem!');

Efekt będzie ten sam, lecz w przypadku korzystania z operatora przecinka możemy przekazać nie tylko ciągi znaków, lecz również typy liczbowe (zarówno całkowite, jak i zmiennoprzecinkowe) oraz typy wyliczeniowe.

Var A: Integer;
  B: Single;
  C: (Enum0, Enum1, Enum2) = Enum2;
Begin
 Readln(A);
 Readln(B); 

 Writeln('A = ', A);
 Writeln('B = ', B);
 Writeln('A*B = ', A*B);
 Writeln(C);
End;

Zobacz też:

0 komentarzy