Aplikacje konsolowe

Adam Boduch

Aplikacje konsolowe to programy uruchamiane w oknie tzw. konsoli.

Ten, kto programował w Turbo Pascalu, już wie, że pisane w nim programy były wykonywane w środowisku MS DOS. Można było oczywiście uruchomić taki program pod kontrolą systemu Windows ? wówczas otwierało się okno DOS-a, w którym był uruchamiany taki program. Okno to będziemy nazywać konsolą.

W Delphi także istnieje możliwość wykonywania aplikacji konsolowych a?la Turbo Pascal. W tym celu należy wykonać następujące czynności:
#Z menu File wybierz New, a następnie Other.
#Zaznacz kategorię Delphi Projects.
#Wybierz pozycję Console Application.
#Kliknij OK.
W skutek wykonania tych czynności Delphi powinno otworzyć nowy projekt bez formularza, składający się jedynie z edytora kodu. W edytorze kodu powinien znaleźć się kod podobny do tego z listingu poniżej:

program Project1;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

begin
  { TODO -oUser -cConsole Main : Insert code here }
end.

W rzeczywistości program działa jako konsolowy dzięki dyrektywie kompilatora {$APPTYPE CONSOLE}. Jest to specjalne oznaczenie dla kompilatora, lecz tym na razie nie trzeba sobie zaprzątać głowy.

Zobacz też:

1 komentarz

a jest gdzieś na tej stronie
http://4programmers.net

wszystko o Delphi, ale z podziałem na konsolowy i obiektowy ?Mnie narazie interesuje konsolowy tryb, bo od tego zależy czy 1 sem na studiach przejdę..:-(