FileSetReadOnly

Adam Boduch
FileSetReadOnly
Moduł: SysUtils
```delphi function FileSetReadOnly(const FileName: string; ReadOnly: Boolean): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] służy do ustawiania flagi "tylko do odczytu" na pliku określonym w parametrze FileName. Parametr ReadOnly określa, czy plik ma być to do odczytu ([[Delphi/True]]) czy nie ([[Delphi/False]]):
FileSetReadOnly('C:\foo.txt', true);

Zobacz też:

0 komentarzy