FindNext

Adam Boduch
FindNext
Moduł: SysUtils
function FindNext(var F: TSearchRec): Integer;

Funkcja przechodzi do następnego rekordu znalezionego wcześniej przy pomcy FindFirst. W parametrze musi zostać przekazane wskazanie na rekord, który wcześniej został użyty w funkcji FindFirst.

Funkcja zwraca zero jeżeli operacja zakończyła się sukcesem - numer błędu w przeciwnym wypadku. Więcej informacji na temat wyszukiwania plików (wraz z przykładami) znajdziesz w artykule Wyszukiwanie plików.

Zobacz też:

0 komentarzy