MkDir

Adam Boduch
MkDir
Moduł: SysUtils
procedure MkDir(const S: string); overload;
procedure MkDir(P: PChar); overload;

Procedura tworzy katalog na podstawie ścieżki podanej w parametrze S (lub P). Przy włączonej dyrektywie $I funkcja IOResult zwraca numer błędu I/O:

{$I-}
MkDir('C:\Foo');
if IOResult <> 0 then
  ShowMessage('Nie można utworzyć katalogu');
Jeżeli katalogi nadrzędne, danej ścieżki nie istnieją, katalog nie zostanie utworzony. W takim wypadku należy użyć funkcji ForceDirectories.

Zobacz też:

0 komentarzy