Programowanie w języku C/C++ » Biblioteka standardowa

Cstring

Biblioteka służąca do obsługi łańcuchów w językach C/C++.

Funkcje


memchr
Szuka znaku w buforze.
memcmp
Porównuje dwa bufory.
memcpy
Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.
memmove
Kopiuje bajty z jednego bufora do drugiego.
memset
Wypełnia bufor określonymi znakami.
strcat
Łączy łańcuchy.
strchr
Szuka znaku w łańcuchu.
strcmp
Porównuje dwa łańcuchy.
strncmp
Porównuje nie więcej niź ustaloną liczbę znaków w dwóch łańcuchach.
strcoll
Porównuje dwa łańcuchy używając okreslonych ustawień.
strcpy
Kopiuje łańcuch.
strcspn
Przeszukuje łańcuch pod kątem wystąpienia okreslonych znaków.
strerror
Zwraca wskaźnik do łańcucha z komunikatem o błędzie.
strlen
Zwraca długość łańcucha.
strncat
Dołącza podciąg do łańcucha.
strncmp
Porównuje określone znaki łańcuchów.
strncpy
Kopiuje znaki z jednego łańcucha do drugiego.
strpbrk
Przeszukuje łańcuch.
strrchr
Szuka ostatniego wystąpienia danego znaku w łańcuchu.
strspn
Zwraca długość łańcucha złożonego ze znaków wystepujących w obu łańcuchach.
strstr
Szuka podciągu.
strtok
Częściowo czyści łańcuch jeżeli wzorzec jest znaleziony.
strxfrm
Przekształca łańcuch używając podanego wzorca.
  1. Kafelki
  2. Lista

Strncpy

Strchr

Strncmp

Strrchr

Strncat

Memset

Strcpy

Strlen

Strcat

Memcpy