Programowanie w języku C/C++

Memchr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 977 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
void* memchr(void* ptr, int value, size_t num);

Funkcja memchr odnajduje wskazany element w pamięci oraz zwraca wskaźnik do niego.

Parametry:
ptr
Wskaźnik do bloku pamięci, w którym będziemy szukali.
value
Wartość, która zostanie odszukana. Ta wartość zostanie rzutowana na typ unsigned char.
num
Ilość bajtów jaka zostanie przeanalizowana
Zwracana wartość:
Jeżeli odpowiednia wartość istnieje w bloku pamięci wskazywanym przez ptr to funkcja zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia tej wartości. W przeciwnym przypadku zostaje zwrócona wartość NULL.

Przykład:


#include <stdio.h>
#include <string.h>
 
int main(void)
{
  // kawałek pamięci, który będziemy przeszukiwać
  char tablica[9] = {1, 2, 51, 62, 3, 0, 24 , 55, 0};
 
  // wyszukujemy odpowiedni element
  char* ptr = (char*) memchr(tablica, 0, 9);
 
  // sprawdzamy, czy wyszukiwanie się powiodło i wypisujemy odpowiedni komunikat
  if (ptr) {
    printf("Znalazłem wartość: %d na pozycji %d\n", *ptr, ptr-tablica);
    if (++ptr)
      printf("Następna wartość to: %d\n", *ptr);
  } else {
    printf("Nie znalazłem szukanej wartości\n");
  }
 
  return 0;
}
 
}