Programowanie w języku C/C++

Memset

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 4126 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
void *memset( void *s, int c, size_t n );

Funkcja memset wypełnia bufor określonymi znakami.

Paramerty:
s
Bufor w którym zostaną zmienione znaki.
c
Znak którym zostanie wypełniony bufor.
n
Ilość znaków która ma zostać zmieniona.
Zwracana wartość:
Funkcja zwraca s.

Przykład:


#include <string.h>
#include <stdio.h>
 
int main()
{
 char adres[] = "http://4programmers.net/\0";
 
 // tekst przed działaniem funkcji memset
 puts(adres);
 memset(adres, '#', 24);
 
 // i po jej działaniu
 puts(adres);
 
 return 0;
}