Podgląd

Użytkowniku! Korzystaj z przycisku podgląd!

W trakcie edycji tekstu, posta, masz możliwość podglądu aktualnych wyników pracy. Po naciśnięciu zakładki Podgląd strona zostanie uruchomiony parser, który przeanalizuje treść dokumentu, a następnie wyświetli dokument w formie, jaka będzie widoczna po jego zapisaniu.

Zobacz także:

0 komentarzy