Implementation

Adam Boduch

implementation - słowo kluczowe języka Delphi

Sekcja Implementation stanowi część prywatną modułu. Kod w niej zawarty w (procedury, funkcje, zmienne, tablice czy stałe) nie jest dostępny dla innych modułów ? z punktu widzenia kompilatora dane zawarte w tej sekcji nie istnieją dla innych modułów.

W sekcji Implementation należy także umieszczać definicję procedur i funkcji. Przykład prawidłowego modułu (deklaracji i definicji) to:

unit MainUnit;

interface

  procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);

implementation

procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);
begin

end;

end.

Trzeba pamiętać o tym, że również moduł musi być zakończony instrukcją end. (kropka na końcu!).
Sekcja Implementation kończy się wraz z napotkaniem słowa kluczowego Initialization lub End

Nie istnieje konieczność umieszczania deklaracji funkcji/procedury w sekcji Interface jak to zostało przedstawione w przykładzie, jednakże w takim wypadku procedury mogą być wywoływane w dowolnej kolejności.

Nie istnieje również konieczność umieszczania parametrów funkcji/procedury zarówno w sekcji Interface oraz Implementation. Więcej informacji znajdziesz w artykule Moduły.

Zobacz też:

0 komentarzy