Interface

Adam Boduch

interface - słowo kluczowe języka Delphi.

Słowo kluczowe interface otwiera część publiczną modułu, w której należy umieszczać deklaracje procedur, funkcji, zmiennych i stałych, które mają być dostępne ?na zewnątrz?, dla innych modułów. Przykładowy moduł:

unit MainUnit;
 
interface
 
procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);
 
implementation
 
procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);
begin
  // ...
end;
 
end.

Uwaga - słowo kluczowe interface służy również do deklaracji interfejsów.

Zobacz też:

0 komentarzy