Deklaracja

Adam Boduch

Deklaracja jest udostępnieniem jedynie nagłówka funkcji lub procedury. Dzięki temu procedury i funkcje są dostępne dla innych modułów. Np. deklaracja procedury ProcMain może wyglądać następująco:

procedure ProcMain(Param1, Param2 : Integer);

Sekcja Implementation modułu musi zawierać definicję procedury/funkcji lub metody.

Zobacz też:

0 komentarzy