(X)HTML » Semantyczne

Acronym

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 540 odsłon
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

<acronym>


Znacznik Acronym (ang. akronim) jest semantycznym znacznikiem służącym do oznaczania akronimów. Akronimami są zwykle angielskie skrótowce, często stosowane w terminologii informatycznej, jak HTML, PCMCIA czy VLB.

Do oznaczania skrótów (mgr, inż.) powinno się używać podobnego znacznika Abbr.

Działanie


 • Oznaczenie akronimu

Domyślnie po najechaniu myszą na element Acronym pojawia się podpowiedź (hint) z tym, co jest napisane w atrybucie Title znacznika.

Znacznik Acronym posiada on domyślny styl w postaci kropkowanego podkreślenia, z wyjątkiem przeglądarki Internet Explorer.

Zalecane jest rozwijanie akronimów, by użytkownik niekoniecznie znający się na temacie mógł się domyślić o czym jest mowa, gdy będziemy posługiwać się skrótowcami,

Sposób użycia


 <acronym title="eXtensible HyperText Markup Language">XHTML</acronym> jest językiem tworzenia stron internetowych


Atrybuty


 • Id - identyfikator
 • Class - klasa CSS
 • Style - przypisany styl CSS
 • Lang - definiuje język elementu
 • Title - definiuje treść rozwinięcia skrótu

Zdarzenia