(X)HTML » Zdarzenia

Onmouseout

  • 2010-12-30 09:59
  • 0 komentarzy
  • 896 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy kursor myszy opuszcza obiekt, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia


<div onmouseover="hideToolTip()">Po zjechaniu myszką na z tego bloku wywołana zostanie funkcja hideToolTip().</div>


Zobacz też