(X)HTML » Zdarzenia

Ondblclick

  • 2010-12-30 09:58
  • 0 komentarzy
  • 1017 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po dwukrotnum kliknięciu na elemencie, którego jest atrybutem. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści poleceń, zaleca się zastępowanie go spacjami.

Przykłady użycia


<div ondblclick="this.style.display = 'none'">Ten blok zostanie ukryty po dwukrotnym kliknięciu.</div>


Uwaga


Podczas dwukrotnego kliknięcia na elemencie wywoływane jest również zdarzenie onclick, co może wiązać się z niespodziewanymi skutkami. Zawsze należy sprawdzać efekt dwukrotnego kliknięcia na elemencie, jeśli oba te atrybuty zostaną użyte.

Zobacz też