(X)HTML » Zdarzenia

Onclick

  • 2010-12-30 09:57
  • 2 komentarze
  • 1243 odsłony
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Określa kod JavaScript, który zostanie wykonany po kliknięciu na elemencie, którego jest atrybutem. Może być to nazwa funkcji lub dowolny kod. Polecenia należy oddzielać średnikami. Nie należy stosować znaku nowej linii w treści poleceń, zaleca się zastępowanie go spacjami.

Przykłady użycia


<div onclick="this.style.display = 'none'">Ten blok zostanie ukryty po kliknięciu.</div>
 
<img src="obraz.gif" width="100" height="75" onclick="this.width = 400; this.height = 300" /> Ten obraz zostanie powiększony po kliknięciu.
 
<p id="loremipsum" onclick="alert(document.cookie);">Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer felis ridiculus ultrices et montes. Sed ornare diam sagittis dapibus sed justo dictum lorem porta Mauris. Sollicitudin Curabitur augue id Curabitur.</p> Po kliknięciu tego akapitu wywołana zostanie funkcja alert().
 
<p onclick="var p = document.getElementById('loremipsum'); p.style.display = 'none'">Kliknięcie na ten akapit spowoduje ukrycie akapitu o atrybucie id="loremipsum".</p>


Zobacz też


2 komentarze

TomRiddle 2011-05-05 16:03

A po jakiemu to:
Lorem ipsum dolor sit amet consectetuer felis ridiculus ultrices et montes. Sed ornare diam sagittis dapibus sed justo dictum lorem porta Mauris. Sollicitudin Curabitur augue id Curabitur