(X)HTML » Zdarzenia

Onmousedown

  • 2010-12-30 09:59
  • 0 komentarzy
  • 1019 odsłon
  • Oceń ten tekst jako pierwszy
Zdarzenie JavaScript wywoływane, kiedy przycisk myszy zostanie wciśnięty na obiekcie, którego jest atrybutem. Zawiera polecenia języka JS oddzielone znakami średnika. Nie należy stosować znaków nowej linii, zaleca się zastępowanie ich spacjami.

Przykład użycia


<div onmousedown="alert('Dzień dobry!')">Po naciśnięciu przycisku myszy nad tym blokiem wywołana zostanie funkcja alert().</div>


Zobacz też