(X)HTML » Atrybuty

Type

 • 0 komentarzy
 • 1274 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy
Atrybut Type określa typ i podtyp MIME</wiki> danych, do których odnosi się znacznik (X)HTML taki jak Script, Link czy Object, co pozwala na podjęcie odpowiedniej akcji przez agenta użytkownika (pobranie - na przykład obrazka, interpretacja - na przykład skryptu i tak dalej).

Wartość


Atrybut Type ma wartość w postaci tekstowej, a dozwolone są dowolne typy MIME. Najczęściej stosuje się:
 • text/javascript - dla skryptów języka JavaScript, w znaczniku Script
 • text/css - dla arkuszy stylów CSS, w znaczniku Link
 • image/jpeg, image/gif, image/png w znaczniku Object (jako zastępstwo dla znacznika Img)
 • text/plain
 • text/html

Sposób użycia


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE HTML
   PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl">
<head>
 <script type="text/javascript" src="plik.js" />
 <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css" />
</head>
<body>
 <p>Lorem ipsum dolor sit amet</p>
</html>