Style

`<style>`

Definiuje styl CSS dla dokumentu. Znacznik umieszczamy w sekcji Head.

Jeżeli nie chcesz aby arkusz styli znajdował się w obrębie dokumentu, możesz zdefiniować go jako zewnętrzny przy pomocy tagu Link.

Przykład użycia

<head> <style type="text/css"> body {color: blue} p {font-size: 10px} </style> </head>


<h2>Wymagane atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/type]] - typ arkusza (przeważnie <i>"text/css"</i>)

<h2>Atrybuty opcjonalne</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/media]]

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:space

<h2>Dostępne zdarzenia</h2>
brak

0 komentarzy