(X)HTML

Script

 • 2006-07-03 10:18
 • 1 komentarz
 • 1753 odsłony
 • Oceń ten tekst jako pierwszy

<script>


Znacznik ten służy do zagnieżdżania skryptów w kodzie (X)HTML lub definiowania odsyłacza do skryptu umieszczonego w zewnętrznym pliku.

Zobacz też:Znacznik <script>, nawet podawany tylko z atrybutem src i bez treści nadal wymaga zamknięcia poprzez </script>, i choć teoretycznie można by użyć w XHTML-u krótszej, XML-owej formy
<script src="skrypt.js" type="text/javascript" />

Jednak ze względu na kompatybilność ze starszymi (nie rozmiejącymi XHTML-a) przeglądarkami wysoce zalecane jest normalne zamknięcie poprzez
<script src="skrypt.js" type="text/javascript"></script>


Kolejność umieszaczania znaczników <script> ma znaczenie, jako, ze przeglądarka będzie je wykonywała po kolei i strona może zostać nie załadowana do końca, zanim skrypt nie zostanie wykonany - z tego powodu zaleca się umieszczanie znaczników <script> na samym końcu elementu <body>.

Przykład użycia


Skrypt (JavaScript) zagnieżdżony


<script type="text/javscript">
 document.write("To jest test");
</script>


Odsyłacz do skryptu (JavaScript) zewnętrznego


<script type="text/vbscript" src="plik_skryptu.vbs"></script>

Uwaga: Jeżeli atrybut src jest podany to treść skryptu musi być pusta.

Główne atrybuty


 • defer - skrypt będzie wykonywane po załadowaniu strony (Uwaga! W IE 4.0-5.0 działa tylko w nagłówku dokumentu)
 • charset - definiuje kodowanie znaków w skrypcie
 • event - określa zdarzenie po którym zostanie wykonany skrypt
 • for - określa identyfikator obiektu od którego mają być przechwytywane zdarzenia
 • id - atrybut definiujący identyfikator znacznika
 • language - określa język w jakim napisany jest skrypt (Deprecated)
  • C#
  • javascript 1.1 - 1.5
  • jscript
  • php
  • vb
  • vbscript
 • src - adres pliku zawierającego skrypt

 • type - definicja typu MIME skryptu (zarówno wpisanego, jak i zewnętrznego)

Dostępne zdarzenia


1 komentarz

Ktos 2006-07-02 13:01

Prawie dobrze, ale w tym dziale mamy już ustalone reguły formatowania artykułów (http://4p[...]/Pomoc/Zasady_redagowania_artyku%C5%82%C3%B3w#id-Zasady-redagowania---(X)HTML), wymaga dostosowania.

Atrybuty i zdarzenia mają nieprawidłowe linki (prawidłowe są w postaci cośtam, opisy ich, zwłaszcza te dłuższe w rodzaju language przeniósłbym do oddzielnych artykułów. A atrybutu xmlns nie opisujemy, bo jest to składnik samego XML-a i może być zastosowany w każdym znaczniku każdego dokumentu XML.

Można by też coś dopisać o możliwości zamykania znacznika Script przez normalne <script />, ale z uwzględnieniem problemów z tym związanych.