Body

`<body>`

W obrębie tego znacznika znajduje się cała zawartość dokumentu (Porównaj z Head).

Przykład użycia

<html> <head> </head> <body> To jest zawartość dokumentu </body> </html>


<h2>Atrybuty wizualne</h2>

Znacznik body posiada atrybuty które umożliwiają zdefiniowanie wyglądu dokumentu.

<b>Atrybuty te mają status [[(X)HTML/deprecated]] w HTML 4.01, a w XHTML 1.0 są zabronione!</b> W zamian należy używać styli [[CSS]].

* [[(X)HTML/Atrybuty/alink]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/background]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/bgcolor]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/link]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/text]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/vlink]]

<h2>Główne atrybuty</h2>
* [[(X)HTML/Atrybuty/Id]] - identyfikator
* [[(X)HTML/Atrybuty/Class]] - klasa CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/Style]] - przypisany styl CSS
* [[(X)HTML/Atrybuty/title]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/dir]]
* [[(X)HTML/Atrybuty/lang]]
* xml:lang

<h2>Zdarzenia</h2>
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onload]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onunload]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/ondblclick]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousedown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseup]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseover]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmousemove]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onmouseout]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeypress]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeydown]]
* [[(X)HTML/Zdarzenia/onkeyup]]

1 komentarz