Niewykorzystany urlop

0

Czy jest możliwość zamiast ekwiwalentu lub wykorzystania urlopu, przepisanie go na nowego pracodawce?

Oszczędziłem sobie 9 dni urlopu żeby wykorzystać go sobie w okresie letnim. Bez sensu wykorzystywać go teraz na siłe w styczniu i siedzieć w domu.

1

Zakładając, że w obydwu przypadkach masz na myśli UoP - jest to możliwe, o ile obydwoje pracodawcy się na to zgodzą i dogadają.

3

@Patryk27: z tego co ja kojarzę, to przy "zwykłej" zmianie pracy (a nie np. przejęciu jednego podmiotu przez inny lub zawarciu jakiegoś porozumienia między firmami dot. przejęcia grupy pracowników/wydzielonej części zakładu) nie ma takiej możliwości.

Na poparcie tego: https://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/959662,czy-mozna-przeniesc-urlop-wypoczynkowy-do-nowego-pracodawcy.html - "Pracownik nie może przenieść do kolejnego pracodawcy niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nawet wtedy, gdy strony wyrażą na to zgodę [...] jak podkreśla dr Katarzyna Antolak-Szymanski, ekspert prawa pracy z Uniwersytetu SWPS, nie ma żadnych podstaw prawnych, aby przenieść urlop do kolejnego zakładu, nawet jeśli zarówno pracownik, jak i pracodawcy się na to zgodzą [...] Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 marca 2001 r. (I PKN 336/00), zgodnie z którym z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo pracownika do urlopu wypoczynkowego w naturze przekształca się w prawo do ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop "

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, w której kolejna umowa zostaje zawarta z tym samym pracodawcą. Wprawdzie z formalnego punktu widzenia mówimy o osobnej/nowej umowie, ale biorąc pod uwagę pytanie OP'a, ta sytuacja tutaj nie ma miejsca (jemu chodzi o realne zmienienie pracodawcy). "Przeniesienie prawa do urlopu możliwe jest jedynie w sytuacji, gdy nowy stosunek pracy zawierany jest z zachowaniem tożsamości stron. Oznacza to, że tylko kolejna umowa z tym samym pracodawcą uzasadnia przeniesienie możliwości wykorzystania urlopu wypoczynkowego"

https://www.gofin.pl/prawo-pracy/17,2,525,164146,czy-niewykorzystany-urlop-mozna-przeniesc-do-kolejnego.html - "Zatem jeżeli pomiędzy stronami dochodzi do definitywnego rozwiązania umowy o pracę i pracownik nawiązuje stosunek pracy z innym pracodawcą, to nie ma możliwości, aby u tego nowego pracodawcy wykorzystał urlop z poprzedniego miejsca pracy. W takim przypadku dotychczasowy pracodawca ma obowiązek wypłacić pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy."

Na pytanie @katanisk8 odpowiem wklejając treść artykułu - "Urlop wypoczynkowy niewykorzystany w danym roku kalendarzowym przechodzi jako urlop zaległy na rok kolejny, a zaległy urlop powinien zostać wykorzystany do końca września. Jeżeli natomiast wygasł lub uległ rozwiązaniu stosunek pracy, a pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent za niewykorzystany urlop (art. 171 § 1 Kodeksu pracy). Ekwiwalent pieniężny powinien zostać wypłacony najpóźniej w ostatnim dniu trwania stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2001 r., sygn. akt I PKN 336/00)." - https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-przeniesienie-niewykorzystanego-urlopu-wypoczynkowego-wzor-wniosku

https://www.infor.pl/prawo/praca/urlopy-pracownicze/325143,Przejecie-pracownika-z-urlopem.html

3

Weź ekwiwalent, a w nowej robocie weź bezpłatny urlop. Nikt się nie będzie bawił w dogadywanie się pracodawców. Poza tym stary pracodawca może stwierdzić, że cię wysyła na urlop i cały misterny plan...

0

Dla pracodawcy to nic trudnego. Niech Ci w nowej umowie zaoferuje normalny wymiar urlopu plus dodatkowe dni wolne, umowa na rok, a po roku aneks o pomniejszeniu wymiaru. Jak a i się pracodawca zgodzi dać więcej urlopu niz Ci się należy to wszystko jest możliwe. Ja np mam 30 dni urlopu na UoP

0

Niewykorzystane urlopy się mszczą

0

A w drugą stronę? Jak się wykorzysta całe 26 dni i w połowie roku przejdzie do nowego?

1

Urlop jest proporcjonalny do czasu zatrudnienia, jeżeli np nową pracę zaczynasz 1.czerwca, to u obecnego pracodawcy musisz wykorzystać 5/12 urlopu
https://www.praca.pl/poradnik[...]acy-co-z-urlopem_pr-1720.html

Jeżeli to urlop za poprzedni rok to musisz go wykorzystać lub wziąć ekwiwalent

Jeżeli wykorzystałeś więcej urlopu u obecnego pracodawcy niż przysługuje według proporcji, to pomniejsza ci się urlop u nowego pracodawcy o te dni. Czyli jeżeli np wykorzystałeś wszystkie 26 dni urlopu u obecnego to u nowego masz 0 dni.

0

z tego co kojarzę nie ma takiej możliwości, bo co ma nowy pracodawca do twojego starego urlopu? sam kiedyś chciałem tak zrobić (w innej branży niż it) i okazało się że nie można

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0