OpenGL Skalowanie tekstur

Odpowiedz Nowy wątek
2016-09-29 18:50

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Witam, od wczoraj zacząłem moją zabawę z opengl i mam pewien problem. Otóż napisałem metodę która ułatwia rysowanie obrazów podczas ustawiania wielkości zwykłego obrazu nie ma żadnego problemu, lecz przy próbie rysowania obrazu z kanałem alpha obraz jest mniejszy niż powinien.
Dla rozjaśnienia sytuacji podam dwa zdjęcia

<image>![9d8dec49ac.png](//static.4programmers.net/uploads/attachment/9d8dec49ac.png)</image>

Rycerz po lewej teoretycznie jest takiej samej wielkości jak zielony kwadrat.

<image>![e4c9206c38.png](//static.4programmers.net/uploads/attachment/e4c9206c38.png)</image>

Na drugim zdjęciu widać to dokładnie. Nie wiem w czym leży problem, zwykłym obrazom można ustawić wielkość bez problemu lecz tym z kanałem alpha już nie.
Będę wdzięczny za pomoc.


public static void DrawImage(Texture texture,int x,int y, int width, int height){
    if(texture != null){
      texture.bind();
      glEnable(GL_BLEND);
      glBlendFunc(GL_ONE, GL_ZERO);
      glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);
      glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MIN_FILTER, GL_NEAREST);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_MAG_FILTER, GL_NEAREST);

      //set transparency
      glColor4f(1, 1, 1,1);
      //
      glTranslatef(x, y, 0);
      glBegin(GL_QUADS);
      glTexCoord2f(0, 0);
      glVertex2i(0, 0);
      glTexCoord2f(1, 0);
      glVertex2i(width, 0);
      glTexCoord2f(1, 1);
      glVertex2i(width, height);
      glTexCoord2f(0, 1);
      glVertex2i(0, height);
      glEnd();
      glLoadIdentity(); 

    }
  } 

    Texture tex = LoadTexture("res/1.png", "PNG");
    Texture t2 = LoadTexture("res/image.png", "PNG");

    while (!Display.isCloseRequested()) {
      int delta = getDelta();
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

      update(delta);
      renderGL();

       DrawImage(tex, 0, 0, 100 , 120);
       DrawImage(t2, 100, 0, 100, 120);

      Display.update();
      Display.sync(60); // cap fps to 60fps
    } 
edytowany 2x, ostatnio: Marcin902, 2016-09-29 18:51

Pozostało 580 znaków

2016-09-29 20:36

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 23 minuty temu

0

Ja zawsze wywoływałem TexParameter podczas ładowania tekstury:

void Texture::Load(string filename,bool fixEdge)
{
  //load and decode
  std::vector<unsigned char> buffer, image;
  loadFile(buffer, filename);
  unsigned long w, h;
  int error = decodePNG(image, w, h, buffer.empty() ? 0 : &buffer[0], (unsigned long)buffer.size());

  if (!error) {
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);
    width=w;
    height=h;
    glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT,4);
    glGenTextures(1,&texID);
    glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texID);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
    glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
    if (fixEdge) {
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE );
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE );
    } else {
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT );
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT );
    }

    glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, w, h, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, &image[0]);
  } else {
    cout << "Error: " << filename << endl;
  }
}

CLAMP_TO_EDGE to ważny parametr dla sprite, bo przy nakładaniu tekstury na quada eliminujesz niedoskonałość liczb zmiennoprzecinkowych i nie będą dodawać się śmieci po bokach obrazka ;)

glBlendFunc poprawnie wykorzystujący kanał alpha robiłem zawsze w taki sposób:

glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

Nie wiem, czemu dwa razy wywołujesz blend func, z różnymi parametrami.

BTW. przywitaj się z OpenGL 4, albo chociaż 3 ;)

edytowany 8x, ostatnio: Spine, 2016-09-29 20:45
Fakt, rzeczywiście powinienem najpierw więcej poczytać, zajmuje się opengl dopiero od wczoraj. Używam lwjgl 2.9.3 i u mnie nie ma takiego parametru CLAMP_TO_EDGE. I nie rozumiem metody decodePNG, na czym ona polega? - Marcin902 2016-09-29 21:29

Pozostało 580 znaków

2016-09-29 22:30

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 23 minuty temu

0

Odpowiadaj w wątku, a nie w komentarzach.

decodePNG to funkcja, której używałem w C++ (z "modułu" picopng - http://lodev.org/lodepng/picopng.cpp). To mało istotne w naszych rozważaniach ;)

Na Twoje szczęście lwjgl też używałem ze starym OpenGL. Żeby mieć CLAMP_TO_EDGE prawdopodobnie musisz zaimportować odpowiednie moduły, ja mam taką formułkę w pliku z loaderem tekstur:

import static org.lwjgl.opengl.GL11.*;
import static org.lwjgl.opengl.GL12.*;
import static org.lwjgl.opengl.GL13.*;
import static org.lwjgl.opengl.GL15.*;
import static org.lwjgl.opengl.GL20.*;
import static org.lwjgl.opengl.PixelFormat.*;
import static org.lwjgl.util.glu.GLU.*;

Do ładowania PNG używałem takich modułów:

import de.matthiasmann.twl.utils.PNGDecoder;
import de.matthiasmann.twl.utils.PNGDecoder.Format;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.DataInputStream;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.file.Paths;

Tak wygląda moja metoda ładująca PNG w Javie:

  public void load(String fileName,boolean fixEdge) throws IOException
  {
    InputStream in = null;
    try {
      in = new FileInputStream(Paths.get(fileName).toString());
      PNGDecoder decoder = new PNGDecoder(in);

      width=decoder.getWidth();
      height=decoder.getHeight();
      ByteBuffer buf = ByteBuffer.allocateDirect(4*width*height);
      decoder.decode(buf, width*4, Format.RGBA);
      buf.flip();
      texID=glGenTextures();
      glBindTexture(GL_TEXTURE_2D, texID);

      // All RGB bytes are aligned to each other and each component is 1 byte
      glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
      glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);

      if (fixEdge) {
        glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE );
        glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE );
      } else {
        glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT );
        glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT );
      }
      glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D, 0, GL_RGBA, width, height, 0, GL_RGBA, GL_UNSIGNED_BYTE, buf);

      in.close(); // przy 250 uruchomieniach w jednej instancji, krzyczalo, ze za duzo otwartych plikow
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
  }
edytowany 3x, ostatnio: Spine, 2016-09-29 22:37

Pozostało 580 znaków

2016-09-29 22:37

Rejestracja: 4 lata temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

@Spine Dodałem ale to nadal nie rozwiązuje problemu, podam kod całej klasy.

 @SuppressWarnings("unused")
public class Start {

   float x = 400, y = 300;
  float rotation = 0;

  /** time at last frame */
  long lastFrame;

  /** frames per second */
  int fps;
  /** last fps time */
  long lastFPS;

  /** is VSync Enabled */
  boolean vsync;

  public void start() {
    try {
      Display.setDisplayMode(new DisplayMode(1280, 720));
      Display.create();
    } catch (LWJGLException e) {
      e.printStackTrace();
      System.exit(0);
    }

    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    glLoadIdentity();
    glOrtho(0, 1280, 720, 0, 1, -1);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    glEnable(GL_TEXTURE_2D);

    getDelta(); // call once before loop to initialise lastFrame
    lastFPS = getTime(); // call before loop to initialise fps timer
    Texture tex = LoadTexture("res/1.png", "PNG");
    Texture t2 = LoadTexture("res/image.png", "PNG");
    Texture t3 = LoadTexture("res/atack1/1.png", "PNG");

    while (!Display.isCloseRequested()) {
      int delta = getDelta();
      glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);

      update(delta);

        DrawImage(t2, 0, 0, 600, 420);
        DrawImage(t3, 0, 0, 307, 160);

       Display.update();
      Display.sync(60); // cap fps to 60fps
    }

    Display.destroy();
    System.exit(0);
  }

  public void update(int delta) {
    // rotate quad
    rotation += 0.15f * delta;

    if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_LEFT)) x -= 0.35f * delta;
    if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_RIGHT)) x += 0.35f * delta;

    if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_UP)) y -= 0.35f * delta;
    if (Keyboard.isKeyDown(Keyboard.KEY_DOWN)) y += 0.35f * delta;

    while (Keyboard.next()) {
      if (Keyboard.getEventKeyState()) {
        if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_F) {
          setDisplayMode(1280, 720, !Display.isFullscreen());
        }
        else if (Keyboard.getEventKey() == Keyboard.KEY_V) {
          vsync = !vsync;
          Display.setVSyncEnabled(vsync);
        }
      }
    }

    // keep quad on the screen
    if (x < 0) x = 0;
    if (x > 800) x = 800;
    if (y < 0) y = 0;
    if (y > 600) y = 600;

    updateFPS(); // update FPS Counter
  }

  /**
   * Set the display mode to be used 
   * 
   * @param width The width of the display required
   * @param height The height of the display required
   * @param fullscreen True if we want fullscreen mode
   */
  public void setDisplayMode(int width, int height, boolean fullscreen) {

    // return if requested DisplayMode is already set
        if ((Display.getDisplayMode().getWidth() == width) && 
      (Display.getDisplayMode().getHeight() == height) && 
      (Display.isFullscreen() == fullscreen)) {
      return;
    }

    try {
      DisplayMode targetDisplayMode = null;

      if (fullscreen) {
        DisplayMode[] modes = Display.getAvailableDisplayModes();
        int freq = 0;

        for (int i=0;i<modes.length;i++) {
          DisplayMode current = modes[i];

          if ((current.getWidth() == width) && (current.getHeight() == height)) {
            if ((targetDisplayMode == null) || (current.getFrequency() >= freq)) {
              if ((targetDisplayMode == null) || (current.getBitsPerPixel() > targetDisplayMode.getBitsPerPixel())) {
                targetDisplayMode = current;
                freq = targetDisplayMode.getFrequency();
              }
            }

            // if we've found a match for bpp and frequence against the 
            // original display mode then it's probably best to go for this one
            // since it's most likely compatible with the monitor
            if ((current.getBitsPerPixel() == Display.getDesktopDisplayMode().getBitsPerPixel()) &&
              (current.getFrequency() == Display.getDesktopDisplayMode().getFrequency())) {
              targetDisplayMode = current;
              break;
            }
          }
        }
      } else {
        targetDisplayMode = new DisplayMode(width,height);
      }

      if (targetDisplayMode == null) {
        System.out.println("Failed to find value mode: "+width+"x"+height+" fs="+fullscreen);
        return;
      }

      Display.setDisplayMode(targetDisplayMode);
      Display.setFullscreen(fullscreen);

    } catch (LWJGLException e) {
      System.out.println("Unable to setup mode "+width+"x"+height+" fullscreen="+fullscreen + e);
    }
  }

  /** 
   * Calculate how many milliseconds have passed 
   * since last frame.
   * 
   * @return milliseconds passed since last frame 
   */
  public int getDelta() {
    long time = getTime();
    int delta = (int) (time - lastFrame);
    lastFrame = time;

    return delta;
  }

  /**
   * Get the accurate system time
   * 
   * @return The system time in milliseconds
   */
  public long getTime() {
    return (Sys.getTime() * 1000) / Sys.getTimerResolution();
  }

  /**
   * Calculate the FPS and set it in the title bar
   */
  public void updateFPS() {
    if (getTime() - lastFPS > 1000) {
      Display.setTitle("FPS: " + fps);
      fps = 0;
      lastFPS += 1000;
    }
    fps++;
  }

  public void initGL() {
    GL11.glMatrixMode(GL11.GL_PROJECTION);
    GL11.glLoadIdentity();
    GL11.glOrtho(0, 800, 0, 600, 1, -1);
    GL11.glMatrixMode(GL11.GL_MODELVIEW);
  }

  public static void main(String[] argv) {
    Start fullscreenExample = new Start();
    fullscreenExample.start();

  }

   public static void DrawImage(Texture texture,float x,float y, float width, float height){
    if(texture != null){
      texture.bind();

      glEnable(GL_BLEND);

      glPixelStorei(GL_UNPACK_ALIGNMENT, 4);
      glBlendFunc(GL_SRC_ALPHA, GL_ONE_MINUS_SRC_ALPHA);

      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_REPEAT );
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_REPEAT );

      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, GL_CLAMP_TO_EDGE );
      glTexParameteri( GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, GL_CLAMP_TO_EDGE );

      //set transparency
      glColor4f(1, 1, 1,1);
      //
      glTranslatef(x, y, 0);
      glBegin(GL_QUADS);
      glTexCoord2f(0, 0);
      glVertex2f(0, 0);
      glTexCoord2f(1, 0);
      glVertex2f(width, 0);
      glTexCoord2f(1, 1);
      glVertex2f(width, height);
      glTexCoord2f(0, 1);
      glVertex2f(0, height);
      glEnd();
      glLoadIdentity(); 

    }
  }

   public static Texture LoadTexture(String path,String fileType){
    Texture tex = null;
    InputStream in = ResourceLoader.getResourceAsStream(path);
    try {
      tex = TextureLoader.getTexture(fileType, in);
    } catch (IOException e) {
      // TODO Auto-generated catch block
      e.printStackTrace();
    }
    return tex;

  }

}

Pozostało 580 znaków

2016-09-29 22:42

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 23 minuty temu

0

Powinno być:

GL12.GL_CLAMP_TO_EDGE

Ale import to załatwia, żeby nie trzeba było pisać nazwy modułu:

import static org.lwjgl.opengl.GL12.*;

Poza tym jak podajesz kod "całej klasy", to nie obcinaj importów ;)

edytowany 2x, ostatnio: Spine, 2016-09-29 22:44

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0