Delphi + openGL . Problem z teksturą

0

Witam mam nieciekawy problem z teksturą ponieważ zostaje ona wyświetlona w czarno białym kolorze i jest skręcona o jakies 5-10 stopni w lewo.
Screen z okna :
http://img689.imageshack.us/i/oknoy.jpg/

Kawałek kodu

    Status: Bool;
 LightAmbient: array [0..3] of GLfloat = ( 0.5, 0.5, 0.5, 1.0 );    // Światła otoczenia
 LightDiffuse: array [0..3] of GLfloat = ( 1.0, 1.0, 1.0, 1.0 );    // Bezpośredniego światła
 LightPosition: array [0..3] of GLfloat = ( 0.0, 0.0, 2.0, 1.0 );   // Światła pozycji
    texture: array [0..0] of GLuint;

function LoadBMP(FileName: pchar):PTAUX_RGBImageRec;
begin
 if Filename = '' then
  begin
  Result := nil;
  exit;
  end;
 if not FileExists(Filename) then
  begin
  Result := nil;
  exit;
  end;
 Result := auxDIBImageLoadA(FileName);
end;

function LoadGLTextures: Bool;
var TextureImage: array [0..0] of PTAUX_RGBImageRec;
  Status: Bool;
begin
 Status := false;
 ZeroMemory(@TextureImage,sizeof(TextureImage));
 TextureImage[0] := LoadBMP('tekstury/Shops.bmp');
 if Assigned(TextureImage[0]) then
  begin
  Status := true;
  glGenTextures(1,Texture[0]);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texture[0]);
  glTexImage2D(GL_TEXTURE_2D,0,3,TextureImage[0].sizeX,TextureImage[0].sizeY,0,GL_RGB,GL_UNSIGNED_BYTE,TextureImage[0].data);  // Vlastní vytváření textury
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
  glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
  end;
 Result := Status;
end;

function IntToStr(Num : Integer) : String;
begin
 Str(Num, result);
end;

procedure blok1 ();

begin

  glPushmatrix();
  glTranslatef(0.0,5.0,0.0);
  glBindTexture(GL_TEXTURE_2D,texture[0]);
  glBegin(GL_POLYGON);
          // gorna
  glVertex3f( 160.0, 70.0,-160.0);
  glVertex3f(-160.0, 70.0,-160.0);
  glVertex3f(-160.0, 70.0, 160.0);
  glVertex3f( 160.0, 70.0, 160.0);
 glEnd();
 //przednia
  glBegin(GL_POLYGON);
 glTexCoord2f(1.0, 1.0);  glVertex3f( 160.0, 70.0, 160.0);
 glTexCoord2f(0.0, 1.0); glVertex3f(-160.0, 70.0, 160.0);
 glTexCoord2f(0.0, 0.0); glVertex3f(-160.0,-70.0, 160.0);
  glTexCoord2f(1.0, 0.0); glVertex3f( 160.0,-70.0,160.0);
   glend();

  //tylnia
 glBegin(GL_POLYGON);
   glVertex3f( 160,70.0,-160.0);
  glVertex3f(-160,70.0,-160.0);
 glVertex3f(-160,-70.0,-160.0);
 glVertex3f( 160,-70.0,-160.0);
  glend();
    glBegin(GL_POLYGON);
    //dolna
  glVertex3f( 160.0,-70.0, 160.0);
  glVertex3f(-160.0,-70.0, 160.0);
  glVertex3f(-160.0,-70.0,-160.0);
  glVertex3f( 160.0,-70.0,-160.0);
     glend();
     glBegin(GL_POLYGON);
     //lewa
  glVertex3f( -160.0, 70.0, 160.0);
  glVertex3f(-160.0, 70.0, -160.0);
  glVertex3f(-160.0,-70.0, -160.0);
  glVertex3f( -160.0,-70.0, 160.0);
     glend();

          glBegin(GL_POLYGON);
     //prawa
  glVertex3f( 160.0, 70.0, -160.0);
  glVertex3f(160.0, 70.0, 160.0);
  glVertex3f(160.0,-70.0, 160.0);
  glVertex3f( 160.0,-70.0, -160.0);
     glend();

 glPopmatrix();

end;

procedure glDraw();
var
  x_m, y_m, z_m, u_m, v_m: GLfloat;
 xtrans, ztrans, ytrans: GLfloat;
 sceneroty: GLfloat;
 numtriangles: integer;
 loop_m: integer;
begin
 xtrans := -xpos;
 ztrans := -zpos;
 ytrans := -walkbias-0.25;
 sceneroty := 360 - yrot;

 glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity();
  glRotatef(lookupdown, 1.0,0.0,0.0);
 glRotatef(sceneroty, 0.0,1.0,0.0);
 glTranslatef(xtrans, ytrans, ztrans);

  blok1();

end;

procedure glInit();
begin

  if not LoadGLTextures then
  begin

  exit;
  end;
 glEnable(GL_TEXTURE_2D);
 glShadeModel(GL_SMOOTH);
 glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.5);
 glClearDepth(1.0);
   glEnable(GL_DEPTH_TEST) ;
 glDepthFunc(GL_LEQUAL);
 glHint(GL_PERSPECTIVE_CORRECTION_HINT,GL_NICEST);

end;

Teksturowaniu poddana jest tylko przednia ściana ale jak mówiłem występuje ten błąd że tekstura jest czarno biała i trochę przechylona

0

światło kolego.. światło..

0

To problem z samą teksturą/jej formatem (być może długość krawędzi nie jest potęgą 2 czyli 2,4,8,16,32,64,128, itd).
Spróbuj narysować w paincie czerwony prostokąt na białym tle (obrazek 512x512 pikseli, 24bit kolor) i podmienić pod swoją teksturę. Napisz, co się stało.
Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0