Dodawanie katalogu

0

Wie ktos jak z wybranego katalogu wyciągnąc (np.pliki .inf) i znalezione pliki dodac do listview ?

Lopi22
.:delphi5:. --Lopi22

0

function FindIt(Dir, Maska: String; Rodzaj: Integer) : TStringList;
var
Found : Integer;
SR: TSearchRec;
begin
Result := TStringList.Create;
try
if Dir[Length(Dir)]&lt&gt '\' then Dir:= Dir + '\';
Found := FindFirst(Dir + Maska, Rodzaj, SR);
while ( Found = 0 ) do
begin
if (SR.Name &lt&gt '.') and (SR.Name &lt&gt '..') then
Result.Add(Dir + SR.Name);
Found := FindNext(SR);
end;
finally
FindClose(SR);
end;
end;

Funkcja zwraca jako TStringList pliki, które znjadzie w/g podanych parametrow.
Dir - katalog w ktorym szukac ma plikow
Maska - w przypadku co opisales to '*.inf'
Rodzaj - kombinacja flag, jesli chcesz tylko pliki uzyj faAnyFile and not faDirectory,
Czyli np.

var
MojePliki: TSTringList;
n: Integer;
[...]
MojePliki:=TSTringList.Create;
MojePliki:=FindIt('C:\Windows\inf','*.inf',faAnyFile and not faDirectory);
for n:=0 to MojePliki.Count-1 do
begin
// tu dodajesz poszczegolny plik do listviewa czy coskolwiek
end;
[...]
MojePliki.Free;
-------[ Delphi 6 Rulez 4 Ever!, przynajmniej do czasu gdy naucze sie C++ :) ]------

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0