rozmiar katalogu

0

Znalazłem taką procedurkę:


var
 DirBytes : integer;

function DirSize(Dir:string):integer;
var
 SearchRec : TSearchRec;
 Separator : string;
begin
 if Copy(Dir,Length(Dir),1)='\\' then
  Separator := ''
 else
  Separator := '\\';
 if FindFirst(Dir+Separator+'*.*',faAnyFile,SearchRec) = 0 then begin
  if FileExists(Dir+Separator+SearchRec.Name) then begin
   DirBytes := DirBytes + SearchRec.Size;
   {Memo1.Lines.Add(Dir+Separator+SearchRec.Name);}
  end else if DirectoryExists(Dir+Separator+SearchRec.Name) then begin
   if (SearchRec.Name<>'.') and (SearchRec.Name<>'..') then begin
    DirSize(Dir+Separator+SearchRec.Name);
   end;
  end;
  while FindNext(SearchRec) = 0 do begin
   if FileExists(Dir+Separator+SearchRec.Name) then begin
    DirBytes := DirBytes + SearchRec.Size;
    {Memo1.Lines.Add(Dir+Separator+SearchRec.Name);}
   end else if DirectoryExists(Dir+Separator+SearchRec.Name) then
   begin
    if (SearchRec.Name<>'.') and (SearchRec.Name<>'..') then begin
     DirSize(Dir+Separator+SearchRec.Name);
    end;
   end;
  end;
 end;
 FindClose(SearchRec);
end;

procedure TForm1.Label1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption:=IntToStr( DirSize('c:\\download\\') );
end;

Ale wielkość każdego katalogu otrzymuję 9772628
O co tu chodzi?

0

Może lepiej skorzystać z kodu z FAQ http://4programmers.net/faq.php?id=154 .

0

dzięki za link... to rozwiązanie podaje rozmiar plików w katalogu ale pomija podkatalogi. Czy jesteś w stanie mi w tym pomóc?

0

Ostatnio ktoś napisał dość ładny art o rekurencji. Poza tym, poszukaj na stronce algorytmu przeszukiwania folderów i odpowiedio zmodyfikuj swój kod. :]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0