zipowanie katalogu

0

Nie jestem pewny, czy dobrze to rozumiem. Próbuje zrobić plik zip z zawartością wybranego katalogu
napisałem taki kod:

import java.io.;
import java.util.zip.
;

public class zipcopy {
public static void main(String[] args) throws IOException {

String nazwaPliku = "c:\\io_test.zip";
int x;

File katalog = new File("D:\\a");
String[] nazwyPlikow = katalog.list();

ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(
            new BufferedOutputStream(
             new FileOutputStream(nazwaPliku)));
for (int i = 1; i < nazwyPlikow.length; i++) {
 System.out.println("Zapisywanie " + nazwyPlikow[i]);
 BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(new FileInputStream("D:\\a\\"

+nazwyPlikow[i]));
zos.putNextEntry(new ZipEntry(nazwyPlikow[i]));
while ( (x = in.read()) != -1 )
zos.write(x);
in.close();
}
zos.close();
}
}
wyrzuca mi takie błędy:

Exception in thread "main" java.util.zip.ZipException: ZIP file must have at least one entry
at java.util.zip.ZipOutputStream.finish(Unknown Source)
at java.util.zip.DeflaterOutputStream.close(Unknown Source)
at java.util.zip.ZipOutputStream.close(Unknown Source)
at zipcopy.main(zipcopy.java:24)

Pomoże ktoś?

0

program zaczął nagle działać, mimo tego, że nie wprowadziłem żadnych zmian :O więc już nieaktualne

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0