Random

Adam Boduch
Random
Moduł: System
```delphi function Random [ ( Range: Integer) ]; ``` Losuje liczbę z przedziału określonego parametrem `Range`, dokładniej: 0 <= X < Range.

Jeżeli nie chce się aby liczby powtarzały się przy każdym uruchomieniu programu, należy wywołać funkcję Randomize, która ustawia randseed na aktualny czas.

Ponieważ rezultatem działania tej funkcji może być zero, warto do wyników dodać liczbę 1

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  I : Integer;

begin
  Randomize;
  for I := 0 to 10 do
    Writeln('Wylosowałem: ', Random(1000));
  Readln;
end.
function Throw(sides: Integer) : Integer;
begin
  Result := Random(sides) + 1;
end;

Jeżeli chcesz żeby liczby nie powtarzały się przy każdym uruchomieniu programu, nie zapomnij dodać na początku programu Randomize()

Zobacz też:

1 komentarz

ostatnio chciałem użyć random i wszystko ok, gdyby nie to że pluje sie na niego pełno antywirusów.