Randomize

Adam Boduch
Randomize
Moduł: System
```delphi procedure Randomize; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] inicjuje generator liczb pseudolosowych. Funkcja powinna zostać wywołana tylko raz (przed faktycznym losowaniem przy pomocy funkcji [[Delphi/Random]]), aby zapewnić unikalność wyników.

Nie wywołuj tej funkcji kilkakrotnie, szczególnie w pętli - jednokrotne wywołanie w zupełności wystarcza.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

var
  I : Integer;

begin
  Randomize;
  for I := 0 to 10 do
    Writeln('Wylosowałem: ', Random(1000));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy