RandomRange

Adam Boduch
RandomRange
Moduł: Math
function RandomRange(const AFrom, ATo: Integer): Integer;

Funkcja zwraca losową liczbę z przedziału AFrom - ATo (łącznie z wartością ATo):

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Math;
 
begin
  Randomize;
 
  Writeln(
    RandomRange(10, 20)
  );
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy