RandSeed

jakubkrol
RandSeed
Moduł: System
```delphi var RandSeed: Longint; ``` [[Delphi/Zmienne globalne|Zmienna globalna]] będąca podstawą dla wbudowanego w Delphi generatora liczby pseudolosowych, używanego między innymi za pomocą funkcji [[Delphi/Random]]. Zmienna ta decyduje o tym, jakie liczby pseudolosowe będą generowane. Aby skorzystać z funkcji [[Delphi/Random]], czy [[Delphi/RandomRange]] należy najpierw zainicjalizować tę zmienną przypisując do niej pseudolosową cyfrę ręcznie, np:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  RandSeed := Trunc(time) mod 123; //Przykładowe dane
  //Kod aplikacji ... 
end.

Można także skorzystać z funkcji Randomize, która dokonuje automatycznego przypisania do zmiennej RandSeed liczby, która wybierana jest na podstawie wielu czynników (m. in. czas).

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

begin
  Randomize; //Automatyczna inicjalizacja zmiennej RandSeed przez Delphi
  //Kod aplikacji ... 
end.

Zobacz też:

0 komentarzy