RandomFrom

Riddle
RandomFrom
Moduł: StrUtils
```delphi function RandomFrom(const AValues: array of string): string; ``` Funkcja losuje z tablicy (pierwszy parametr) jedną wartość po czym ją zwraca.
program Foo;
 
uses
  StrUtils;

{$APPTYPE CONSOLE}
 
var
  tablica: array of String;
 
begin
  SetLength(tablica, 3);
  tablica[0] := 'magda';
  tablica[1] := 'daniel';
  tablica[2] := 'olek';

  Writeln(RandomFrom(tablica)); //możemy zobaczyć "magda", "daniel" lub "olek".
end.

Zobacz też:

0 komentarzy